Home ประกันการเดินทาง แบบประกันเดินทางในประเทศ ที่น่าสนใจ
travel insurance plan  is Interested

แบบประกันเดินทางในประเทศ ที่น่าสนใจ

by admin

สำหรับใครที่มีโปรแกรมจะเดินทางไปเที่ยวภายในประเทศ ไม่ว่าจะไปจังหวัดในก็ตามภายในประเทศ แต่คุณไม่ได้มีประกันการเดินทางนั้นอาจทำให้คุณอย่างเที่ยวไม่สนุก หรือกลัวการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น เราจึงมีประกันเดินทางในประเทศที่ได้รับความนิยมมาให้คุณได้เลือกและเปรียบเทียบ เพื่อความคุ้มค่ากัน

เมืองไทยประกันภัยเมืองไทยประกัน

ประกันเดินทางในประเทศ เมืองไทยประกันภัย เที่ยวไทยให้สนุก ยิ้มได้ทุกจังหวัด อุ่นใจทุกการเดินทาง เที่ยวได้อย่างเต็มที่ หมดกังวล หากต้องประสบอุบัติเหตุเล็กหรือใหญ่ ในระหว่างการเดินทางประกัน ความคุ้มครองสูงสุดถึง 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)

จุดเด่น

 • เบี้ยประกันภัยราคาถูก เริ่มต้นเพียงแค่ 88 บาท
 • คุ้มครองดูแลค่ารักษาพยาบาลและคุ้มครองชีวิต
 • มอบความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 300,000 บาทหรือสูงสุด 2,000,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิตที่จะได้รับ

 • คุ้มครองระหว่างการเดินทางไปเที่ยวหากประสบอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้ต้อง ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสีย มือ เท้า และสายตา จากอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต
  • แผนความคุ้มครองที่ 1 จะให้ความคุ้มครองอยู่ที่ 300,000 บาท
  • แผนความคุ้มครองที่ 2 จะให้ความคุ้มครองอยู่ที่ 500,000 บาท
  • แผนความคุ้มครองที่ 3 จะให้ความคุ้มครองอยู่ที่ 1,000,000 บาท
  • แผนความคุ้มครองที่ 4 จะให้ความคุ้มครองอยู่ที่ 1,500,000 บาท
  • แผนความคุ้มครองที่ 5 จะให้ความคุ้มครองอยู่ที่ 2,000,000 บาท
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางนั้น ประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ในแต่ละครั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง
  • แผนความคุ้มครองที่ 1 จะให้ความคุ้มครองอยู่ที่ 30,000 บาท
  • แผนความคุ้มครองที่ 2 จะให้ความคุ้มครองอยู่ที่ 50,000 บาท
  • แผนความคุ้มครองที่ 3 จะให้ความคุ้มครองอยู่ที่ 100,000 บาท
  • แผนความคุ้มครองที่ 4 จะให้ความคุ้มครองอยู่ที่ 150,000 บาท
  • แผนความคุ้มครองที่ 5 จะให้ความคุ้มครองอยู่ที่ 200,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 60 ปีเท่านั้น สำหรับอายุ 1 – 15 ปีทำทุนประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 • ในช่วงเวลาเดินทางเดียวกัน สามารถทำประกันภัยได้สูงสุด 1 กรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัย
 • กิจกรรมที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ ล่าสัตว์, แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด, แข่งม้า, เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกี, แข่งสเก็ต, ชกมวย, โดดร่ม (เว้นแต่เป็นการโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต), ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน, เครื่องร่อน, เล่นบันจี้จั๊มพ์, ปีนหรือไต่เขา, ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ
 • ไม่คุ้มครองกรณีที่เดินทางโดยยานพาหนะ ดังต่อไปนี้
  • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ( ทั้งในขณะเดินทางและระหว่างการท่องเที่ยว )
  • ยานพาหนะที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และไม่ได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
  • ขณะผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำยานพาหนะใดๆ
  • อากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
 • รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป

อัตราเบี้ยประกันภัย

 • แผนความคุ้มครองที่ 1 เบี้ยประกันภัยจะเริ่มต้นอยู่ที่ 87.74 – 316.72 บาท
 • แผนความคุ้มครองที่ 2 เบี้ยประกันภัยจะเริ่มต้นอยู่ที่ 145.52 – 526.44 บาท
 • แผนความคุ้มครองที่ 3 เบี้ยประกันภัยจะเริ่มต้นอยู่ที่ 291.04 – 1,052.88 บาท
 • แผนความคุ้มครองที่ 4 เบี้ยประกันภัยจะเริ่มต้นอยู่ที่ 435.49 – 1,579.32บาท
 • แผนความคุ้มครองที่ 5 เบี้ยประกันภัยจะเริ่มต้นอยู่ที่ 581.01– 2,105.76บาท

สำหรับคนที่สนใจสมัคร : คลิก

MSIG ประกันภัย

MSIGประกัน

ประกันเดินทางภายในประเทศ (Trip Easy Plus) แผนประกันภัยการเดินทาง Trip Easy Plus จะทำให้คุณท่องเที่ยวอย่างสบายใจตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องกังวลด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกความต้องการตลอดการเดินทางภายในประเทศ

จุดเด่น

 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นแค่ 180 บาท
 • คุ้มครองเที่ยวบินล่าช้า คุ้มครอง ความสูญเสีย/เสียหาย ของกระเป๋าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงโรคอาหารเป็นพิษ หรือ ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 • รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 • คุ้มครองเฉพาะอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 • สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามการเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายหรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 • ขณะผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ รวมถึงการไต่หน้าผาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ความคุ้มครองชีวิตที่จะได้รับ

 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ จ่ายตามจริงสูงสุด 100,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคอาหารเป็นพิษ หรือลำไส้อักเสบเฉียบพลัน จ่ายตามจริงสูงสุด 30,000 บาท
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
 • การส่งศพกลับที่อยู่อาศัย
 • ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
 • ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สูงสุด 30 วัน (ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

อัตราเบี้ยประกันภัย

 • เบี้ยเริ่มต้น 180 บาท
 • คุ้มครองอายุ 1-80 ปี
 • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท

สำหรับคนที่สนใจสมัคร : คลิก

AIG ประกันภัยAIGประกัน

แผนประกันภัยสำหรับการเดินทางในประเทศไทย ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในประเทศ อุ่นใจตลอดการเดินทางกับ 7 แผนความคุ้มครองที่มาพร้อมค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

จุดเด่น

 • เบี้ยประกันภัยไม่เกินร้อยต่อวัน
 • มีแผนความคุ้มครองให้เลือกมากถึง 2 แบบ 7 แผน
 • มีการจ่ายค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

ความคุ้มครองที่จะได้รับ

มี 2 แผนให้คุณเลือก ดังนี้

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ ด้วยวงเงินคุ้มครองทั้งแผน A และแผน B จะให้วงเงินคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ให้วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาทเท่ากันทุกแผนความคุ้มครอง
 • คุ้มครองเงินชดเชยการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ จะได้รับเฉพาะคนที่เลือกแผน B เท่านั้น ซึ่งจะได้รับวงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 50,000 บาทเท่ากันทุกแผนความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

 • สำหรับคนที่เลือกแผนความคุ้มครอง A นั้น เบี้ยประกันภัยจะเริ่มต้นอยู่ที่ 10 – 59 บาทต่อวัน
 • สำหรับคนที่เลือกแผนความคุ้มครอง B นั้น เบี้ยประกันภัยจะเริ่มต้นอยู่ที่ 13 – 62 บาทต่อวัน

สำหรับคนที่สนใจสมัคร :

 • ตัวแทน นายหน้าประกันภัย และ บริษัทท่องเที่ยวตัวแทนจำหน่าย AIG
 • โทรศัพท์ที่ 0 2649 1999 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.)
 • กรอกใบสมัคร(ใบสมัคร คลิก) และส่งมาที่ Call[email protected] ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

Related Posts