Home ข่าวสารประกันสุขภาพ รวม 15 คำถาม! การตรวจสอบสถานะ “เราไม่ทิ้งกัน”

รวม 15 คำถาม! การตรวจสอบสถานะ “เราไม่ทิ้งกัน”

by admin

หลังที่กระทรวงการคลังมีมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะสนับสนุนเงินคนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน และธนาคาร และได้เริ่มจ่ายเงินเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 มีประชาชนให้ความสนใจสอบถามคำถามต่างๆ มากมาย ทางธนาคารกรุงไทยจึงได้รวบรวมคำถามที่สำคัญมา แล้วตอบคำถามต่างๆ ดังนี้

15 คำถาม “เราไม่ทิ้งกัน”

1. อายุต่ำกว่า 18 ปี หรือเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีสิทธิ์รับมาตราการเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่?

ตอบ สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หรือ ยังคงเป็นนักเรียน นักศึกษา อยู่นั้นจะถือว่ายังไม่อยู่ในวัยทำงาน ไม่ใช่กลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง หรืออาชีพอิสระ หากมีหนี้ กยศ. ก็จะได้รับการพักหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆ อยู่แล้ว จึงไม่เข้าคุณสมบัติของมาตรการฯ

2. เป็นกลุ่มคนที่ว่างงานอยู่ก่อนแล้ว มีสิทธิ์รับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่?

ตอบ สำหรับผู้ที่ว่างงานอยู่ก่อนแล้ว ถือว่าไม่ใช่กลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง หรืออาชีพอิสระที่เดือดร้อนจากโควิด-19 เช่น ถูกเลิกจ้าง ลดเงินเดือน หรือ สถานประกอบการถูกปิด จึงไม่เข้าคุณสมบัติของมาตรการฯ

3. กรณีหน้าจอแสดงข้อความว่า “ดำเนินการไม่สำเร็จ หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ถูกลงทะเบียนแล้ว” ถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วหรือไม่?

ตอบ กรณีกรอกข้อมูลประชาชนไม่ถูกต้อง จะได้รับ SMS แจ้งกลับเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ ท่านสามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้

กรณีที่ไม่มี SMS แจ้งกลับ และเมื่อลงทะเบียนใหม่พบข้อความดังกล่าว หมายความว่าท่านลงทะเบียนสำเร็จกรุณารอผลการพิจารณาแจ้งกลับทาง SMS/E-mail ที่ลงทะเบียน

รวมคำถามการตรวจสอบสถานะ "เราไม่ทิ้งกัน"

4. ขอยกเลิกการลงทะเบียนไปแล้ว สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้ไหม?

ตอบ สำหรับท่านที่ขอยกเลิกการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง ตามคำขอยกเลิกการลงทะเบียนมาตรการฯ ดังนั้นท่านจะไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้

5. สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือของบุคคลอื่นมาลงทะเบียนได้หรือไม่?

ตอบ สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลใกล้ชิดมาลงทะเบียนได้ โดย 1 หมายเลขสามารถใช้ลงทะเบียนได้ 5 บุคคล

6. กรณีได้รับ SMS แจ้งว่า “การลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง” ต้องทำอย่างไร?

ตอบ สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ โดยระบุข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง

7. หากลงทะเบียนสำเร็จ แต่ทราบว่าบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง จะขอแก้ไข หรือยกเลิก แล้วลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่?

ตอบ ผู้ลงทะเบียนที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ มีเฉพาะกรณีได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จเท่านั้น ซึ่งประชาชนสามารถกลับไปลงทะเบียนใหม่และระบุข้อมูลให้ถูกต้องได้

แต่หากข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้ และไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้

รวมคำถามการตรวจสอบสถานะ "เราไม่ทิ้งกัน"

8. กรณีประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ และมีใบขับขี่ประเภท 2 สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่?

ตอบ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ แต่การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการฯ

9. ต้องการทราบว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือไม่?

ตอบ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการฯ ได้ดังนี้

(1) บนหน้าเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะระบุข้อความ 2 รูปแบบ

– กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ ขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการแจ้งยืนยันผลการได้รับสิทธิ์ตามมาตรการฯ ทาง SMS และ E-mail ที่ลงทะเบียนไว้”

– กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์บ้าน ขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการแจ้งยืนยันผลทางไปรษณีย์ หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น”

(2) SMS / E-mail (หากระบุไว้เมื่อลงทะเบียน) ตอบกลับกรณีลงทะเบียนข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กรณีนี้สามารถลงทะเบียนใหม่ได้

(3) Call Center 0-2111-1144 (กรณีไม่ได้รับ E-mail สามารถตรวจสอบสถานะได้หลังจากลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วัน)

รวมคำถามการตรวจสอบสถานะ "เราไม่ทิ้งกัน"

10. กรณีมี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” มีสิทธิรับมาตรการเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่?

ตอบ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ แต่การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการฯ

11. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 หรือ 40 มีสิทธิรับมาตรการเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่?

ตอบ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้

12. กรณีเลือกรหัสไปรษณีย์แล้ว แต่ไม่มี “ตำบล” ให้เลือก ทำอย่างไร?

ตอบ : สามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้ง วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

13. ระบุหมายเลขบัญชีผิด จะแก้ไขอย่างไร?

ตอบ กรณีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์ จะมี SMS แจ้งผลการโอนเงินไม่สำเร็จ โดยผู้ลงทะเบียนสามารถดำเนินการผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนได้ เพื่อรอรับการโอนเงินในรอบถัดไป

รวมคำถามการตรวจสอบสถานะ "เราไม่ทิ้งกัน"

14. ถ้าประกอบอาชีพ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ขับรถแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือ มัคคุเทศก์ มีสิทธิ์รับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่?

ตอบ สำหรับกลุ่มดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ได้ โดยกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ทางรัฐมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้ว ทำให้สามารถตรวจสอบความเดือดร้อนได้

15. กรณีหน้าจอแสดงข้อความว่า “ระบบได้รับข้อการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการแจ้งยืนยันผลทางไปรษณีย์หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น” ข้อความนี้ใช่ของจริงหรือไม่ เนื่องจากไม่เหมือนของคนอื่น

ตอบ ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนระบุหมายเลขโทรศัพท์บ้านในขั้นตอนการลงทะเบียน จะได้รับข้อความที่แตกต่างจากกลุ่มที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่จะได้รับการแจ้งผลผ่านช่องทาง SMS และ E-mail (หากระบุไว้เมื่อลงทะเบียน)

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ Krungthai Care

Related Posts