Home ข่าวสารประกันสุขภาพ ข้อดี-ข้อเสียของประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ

ข้อดี-ข้อเสียของประกันสุขภาพ

by admin

คนไทยมีอาชีพที่หลากหลาย ใครที่เป็นข้าราชการ ก็จะมีสวัสดิการในการเบิกค่ารักษาฟรี ส่วนพนักงานเอกชน คนรับจ้างทั่วไป, คนที่มีธุรกิจส่วนตัว, ฟรีแลนซ์, ค้าขาย และอื่นๆ ก็จะไม่มีสวัสดิการตรงนี้ อาจจะได้รับสิทธิ์จากประกันสังคมหรือจากบัตรทองแทน จึงทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพเป็นอย่างมาก

เมื่อไม่ได้สิทธิ์เบิกค่ารักษาฟรีเหมือนข้าราชการ จึงทำให้หลายๆคนสนใจไปทำประกันสุขภาพกันมากขึ้น เพราะหากเกิดไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ไม่ต้องจ่ายเงินเอง มีประกันจ่ายเงินให้ตามวงเงินคุ้มครองของกรมธรรม์ที่เราเลือกซื้อ แต่ประกันสุขภาพก็มีข้อเสียเหมือนกันไม่ได้มีแต่ข้อดีอย่างเดียว ดังนี้

ข้อดี

  •  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เพราะการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่พอควร หากไม่มีเงินจ่ายเลยก็อาจลำบากได้ การทำประกันสุขภาพจึงเป็นการช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้
  •  ลดภาระของครอบครัว อย่างที่บอกคือการรักษาแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่สูง หากนำเงินที่เก็บไว้นำมาจ่ายค่ารักษา ก็อาจทำให้ครอบครัวเดือดร้อนได้และอาจส่งผลกระทบถึงบุคคลอื่น เช่น ต้องนำเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกด้วย พอเอาเงินมาจ่ายค่ารักษา จึงไม่มีเงินที่จะไปจ่ายค่าเทอมให้ลูก เป็นต้น
  •  เป็นการเพิ่มความคุ้มครองจากสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว อย่างข้าราชการอาจได้สิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาฟรีก็จริง แต่การทำประกันสุขภาพจะทำให้เราได้รับความคุ้มครองที่มากขึ้น เพราะค่าใช้จ่ายบางอย่าง ก็เบิกจากรัฐไม่ได้หรือเบิกได้แต่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง การทำประกันสุขภาพจึงเป็นการเพิ่มความคุ้มครองจากเดิมให้มากขึ้น
  •  บริษัทประกันบางแห่ง จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพให้กับผู้เอาประกัน รวมถึงให้ความรู้และข้อมูลด้านการแพทย์ เพื่อให้ผู้เอาประกันได้เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองด้วย
  •  หากมีอาการหนัก ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยไม่ต้องมาคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการรักษา

ข้อเสีย

  •  การทำประกันสุขภาพเป็นการจ่ายเพื่อความเสี่ยงในอนาคต หากไม่ได้ใช้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินออม หรือสะสมทรัพย์ได้ เป็นการจ่ายแล้วหมดไปมากกว่า
  •  ยิ่งอายุมากขึ้น ค่าเบี้ยประกันก็จะแพงขึ้น นอกจากนี้ก็มีปัจจัยอื่นๆอย่างเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย หากเป็นเพศหญิงเบี้ยประกันก็จะแพงกว่าเพศชาย เพราะผู้หญิงจะใช้เวลาพักฟื้นร่างกายนานกว่าผู้ชาย รวมไปถึงอาชีพและการใช้ชีวิตด้วย ที่มีส่วนทำให้ค่าเบี้ยประกันแพงขึ้น
  •  ค่าเบี้ยประกันจะแพงกว่าการทำประกันชีวิตอย่างเดียว หากมีการซื้อกรมธรรม์เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมโรคต่างๆเยอะมากขึ้น ค่าเบี้ยประกันก็จะสูงเพิ่มตามไปด้วย
  •  จะต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดก่อนการทำประกัน และโรคบางโรคก็อาจไม่อยู่ในความคุ้มครองนั้น

การทำประกันสุขภาพไว้ก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้เราหมดความกังวลใจไปยามที่เราต้องเข้ารับการรักษาเมื่อเราเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ ถือเป็นความอุ่นใจให้เราอย่างหนึ่งในเรื่องของเงินค่ารักษาค่ะ

Related Posts