Home ประกันชีวิต 2 วิธีการซื้อประกันชีวิต ง่าย ๆ
Life Insurance 02

2 วิธีการซื้อประกันชีวิต ง่าย ๆ

by admin

คุณสามารถซื้อประกันชีวิตได้ง่าย ๆ ด้วยกัน 2 วิธี คือ ซื้อประกันชีวิตแบบออนไลน์ และซื้อจากบริษัทโดยตรง หรือจากนายหน้าประกัน เรามาดูวิธีการซื้อประกันชีวิต ง่าย ๆ ได้ด้วยตัวคุณเองกันเลย

ซื้อประกันชีวิตแบบออนไลน์ซื้อประกันชีวิตออนไลน์

 • เลือกรูปแบบประกันชีวิตที่เหมาะสมกับคุณ
 • กรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณกับเว็บไซต์บริษัทประกันที่สนใจ พร้อมเลือกเบี้ยประกันที่ต้องการ
  เว็บจะแสดงข้อมูลผลประโยชน์ ความคุ้มครอง และคำนวณเบี้ยประกันเบื้องต้นที่คุณต้องจ่ายให้ทราบ เมื่อเลือกเสร็จให้กดซื้อ
 • กรอกลายละเอียดข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครให้ครบถ้วนตามความจริง
  เลือกการชำระเบี้ยประกัน (รายเดือน/รายปี) รูปแบบการชำระเงิน (บัตรเครดิต, ธนาคาร, เคาเตอร์) เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันตามความสะดวกของคุณเอง

ซื้อจากบริษัทโดยตรง หรือจากนายหน้าประกัน

ประกันชีวิต

 • ติดต่อบริษัทประกันชีวิตได้โดยตรงหรือผ่านตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย
  เลือกแบบประกันชีวิตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
 • เลือกวงเงินประกันภัยที่ต้องการ โดยพิจารณาจากรายได้ประจำที่ได้รับ และตามกำลังความสามารถในการส่งเบี้ยประกันภัย
 • กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านในแบบคำขอเอาประกันชีวิตตามความเป็นจริงทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติการรักษาพยาบาลและสุขภาพ การปิดบังในสาระสำคัญเหล่านี้จะทำให้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ได้
 • กรณีที่ตัวแทนเป็นผู้กรอกแบบคำขอเอาประกันชีวิตแทนคุณ ให้คุณตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงชื่อในแบบคำขอ เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วควรตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียด หากพบข้อมูลที่ผิดให้รีบทักท้วงบริษัทเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
 • คุณจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตตามกำหนดทุกครั้ง โดยติดต่อชำระที่บริษัท สาขา ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือผ่านธนาคารในกรณีชำระผ่านตัวแทนของบริษัท ให้เก็บใบเสร็จรับเงินตามแบบพิมพ์ของบริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
 • ต้องแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ทราบถึงการทำประกันชีวิต และสถานที่เก็บกรมธรรม์ของคุณติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงาน คปภ.เขต สำนักงาน คปภ.ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัด ทุกครั้งที่มีปัญหา

ประกันชีวิตนั้นมีหลายแบบให้คุณเลือก หลัก ๆ 4 แบบคือ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา และประกันชีวิตแบบบำนาญ คุณสามารถเลือกตามความต้องการได้ด้วยตัวเอง พร้อมคำนวณเบี้ยง่าย ๆ ผ่านทางเว็บได้เลย จะเห็นได้ว่าการซื้อประกันชีวิตในยุคสมัยนี้นั้นสามารซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่บริษัทประกันเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไป อย่างไรก็ตามก่อนซื้อประกันภัยควรศึกษาขอมูลให้ละเอียดก่อน

 

Related Posts