Home เกร็ดน่ารู้ 5 โรคที่มาพร้อมกับหน้าฝนของทุกปี

5 โรคที่มาพร้อมกับหน้าฝนของทุกปี

by admin

ในช่วงฤดูฝนเรามักจะเห็นผู้คนเจ็บไข้ได้ป่วยเสมอ

สาเหตุอาจเป็นเพราะอากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูง จึงทำให้โรคบางชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ส่วนจะมีโรคไหนที่พบมากและควรระมัดระวังมากที่สุด เราไปหาคำตอบกันเลย

หน้าฝน

1.กลุ่มโรคติดต่อทางน้ำและอาหาร

ส่วนมากที่พบบ่อยจะเป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน, ท้องเดิน, บิด, อาหารเป็นพิษ เป็นต้น สาเหตุของโรคพวกนี้ก็มาจากการทานอาหารที่ไม่สะอาด มีเชื้อโรคที่มาจากน้ำฝนปนเปื้อน อันก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ฉะนั้นเราควรระมัดระวังเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ ควรทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่ทานดิบ หากต้องทานอาหารร่วมกับคนอื่นควรใช้ช้อนกลาง และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนทานอาหารค่ะ

2.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ

เนื่องจากฤดูฝนเป็นช่วงที่มีอากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว และมีความชื้นในอากาศสูง จึงทำให้เชื้อโรคและไวรัสที่เป็นพาหะของโรคระบบทางเดินหายใจแพร่กระจายได้ง่าย แค่ไอ จาม หรือสัมผัสกับน้ำมูกที่ปนเปื้อนเชื้อก็ป่วยตามกันแล้ว กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจก็ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่, หลอดลมอักเสบ, ปอดอักเสบ, ปอดบวม เป็นต้น ฉะนั้นวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคนี้คือ เมื่อต้องไปอยู่ในที่แออัดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ด้วย, หมั่นล้างมือบ่อยๆ, หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า แต่หากมีอาการป่วยอยู่ก็ต้องสวมหน้ากากเพื่อหยุดการกระจายของเชื้อโรคด้วยค่ะ

3.กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง

โรคที่พบบ่อยได้แก่ โรคฉี่หนู และโรคตาแดง สาเหตุก็มาจากการสัมผัสกับน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ โดยเฉพาะเชื้อโรคที่มาพร้อมกับน้ำท่วมขัง, น้ำเสียในท่อระบายน้ำ และน้ำที่ปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลจากทั้งคนและสัตว์ กลุ่มเสี่ยงของคนที่จะเป็นโรคนี้ก็ได้แก่ ชาวนา, ชาวไร่, พนักงานขุดท่อระบายน้ำ หรือคนที่ต้องแช่เท้าอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน เป็นต้น วิธีการป้องกันตัวเองคือเมื่อต้องแช่เท้าอยู่ในน้ำนาน กลับถึงบ้านควรรีบล้างมือและเท้าให้สะอาด รวมถึงไม่ใช้มือที่สกปรกขยี้ตาด้วย

4.กลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหะ

อย่างโรคไข้เลือดออกที่มีคนเป็นกันมากที่สุด เพราะช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่ยุงลายเพาะพันธุ์ได้ดี โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ฉะนั้นเราควรกำจัดลูกน้ำยุงลายให้หมด โดยการปิดฝาภาชนะให้มิดชิด, เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก 7 วัน, เก็บขยะหรือคว่ำสิ่งของที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกวัน ไม่เพียงแต่โรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะ โรคไข้สมองอักเสบ เจอีและโรคมาลาเรีย ก็มียุงเป็นพาหะด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราควรปกป้องตัวเองจากการโดนยุงกัด โดยการสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด, ทาโลชั่นกันยุง, กางมุ้งนอน และหลีกเลี่ยงการเดินป่าในหน้าฝนด้วย

5.โรคมือ เท้า ปาก

โรคนี้พบบ่อยในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี สาเหตุก็มาจากสภาพอากาศที่เย็นและชื้น การติดเชื้อไวรัสโดยตรงจากการสัมผัสน้ำมูก, น้ำลาย, น้ำจากตุ่มใส และอุจจาระที่มีเชื้ออยู่ รวมถึงการสัมผัสของเล่น อาหารหรือน้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ ดังนั้นเราควรป้องกันโรคนี้จากลูกน้อยของเราโดยการตัดเล็บลูกให้สั้น, หมั่นล้างมือบ่อยๆ, ดื่มน้ำสะอาด, เลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ เป็นต้น

การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคที่มากับหน้าฝนคือ ต้องหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ, เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์, พักผ่อนให้เพียงพอ เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้คุณมีสุขภาพดีในช่วงอากาศเย็นสบายอย่างหน้าฝนนี้แน่นอน

 

Related Posts