Home เกร็ดน่ารู้ เบี้ยประกันคืออะไร
สงสัย

เบี้ยประกันคืออะไร

by admin

ชีวิตเราทุกวันนี้อยู่บนความเสี่ยงเหลือเกิน ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าเราจะเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อใด

ฉะนั้นเราต้องมีการกระจายความเสี่ยงนี้ โดยการให้บริษัทประกันเป็นผู้รับความเสี่ยงแทนเรา การทำประกันทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นประกันอะไรก็ตาม ผู้ทำประกันก็ต้องจ่ายเบี้ยประกัน หลายๆคนก็อาจสงสัยได้ว่าเบี้ยประกันความหมายที่แท้จริงของมันคืออะไรกันแน่

เบี้ยประกันก็คือ

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระให้แก่ผู้รับประกันภัย เพื่อเป็นการตอบแทนในการที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจากภัยที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์

หากจะให้กล่าวง่ายๆ เบี้ยประกันก็คือจำนวนเงินที่เราซื้อประกันนั่นเอง ถึงแม้ความหมายจะดูง่าย แต่จริงๆรายละเอียดของมันไม่ง่ายเลย เพราะความเสี่ยงที่ต่างกันย่อมนำมาซึ่งเบี้ยประกันที่ต่างกัน กล่าวคือเบี้ยจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของประกันที่เราทำ รวมไปถึงการครอบคลุมความเสี่ยงต่างๆที่เราเลือกไว้ด้วย หากเราเลือกประกันที่มีการครอบคลุมความเสี่ยงไว้มาก เบี้ยประกันก็จะแพง แต่หากเลือกประกันที่มีความครอบคลุมความเสี่ยงน้อย เบี้ยก็จะถูก

การเก็บเบี้ยของทางบริษัทประกัน

ซึ่งบอกเลยว่าเบี้ยประกันของแต่ละแผน บริษัทมีการวางแผน วิเคราะห์ผลกำไรมาแล้วอย่างดี เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทได้อย่างคล่องตัว ฉะนั้นการเรียกเก็บเบี้ยประกันจากผู้เอาประกันนั้น จะเป็นการรวมต้นทุน กำไรเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้เอาประกันก็แค่ต้องจ่ายเบี้ยประกันตามที่บริษัทกำหนด อาจจะจ่ายเป็นรายเดือน หรือรายปีแล้วแต่ตกลงกันให้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความคุ้มครองจากทางบริษัท

ถึงแม้ว่าเราจะซื้อประกันชนิดเดียวกัน ความคุ้มครองก็เหมือนกัน แต่ราคาของแต่ละบริษัทจะไม่เท่ากัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียง, ความน่าเชื่อถือ, เงื่อนไขต่างๆ, ลักษณะการให้บริการ, สิทธิพิเศษ และปัจจัยอื่นๆของแต่ละบริษัทด้วย

อย่างไรก็ตามเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายไปนั้น ต้องไม่มีราคาที่สูงจนน่าเกลียดเกินไป ให้มีความเหมาะสมกับกำลังทรัพย์ที่เราจะจ่ายด้วย ดังนั้นก่อนคิดตัดสินใจเลือกซื้อประกัน ควรศึกษารายละเอียดให้เข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขและความคุ้มครองด้วย เพื่อให้ได้ประกันที่ตรงใจและตรงกับกำลังทรัพย์ที่สุดค่ะ

Related Posts