Home เกร็ดน่ารู้ ประกันโรคร้ายคืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง มาดูกันก่อนตัดสินใจทำ
Sick hospital

ประกันโรคร้ายคืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง มาดูกันก่อนตัดสินใจทำ

by admin

ประกันโรคร้ายคืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง มาดูกันก่อนตัดสินใจทำ

เมื่อพูดถึงประกันสุขภาพ ในภาพรวมเรามักจะนึกถึงประกันที่คุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั่วๆไป ค่าห้องพัก ค่ายา ค่าอุปกรณ์การแพทย์หรือค่าผ่าตัดเป็นต้น แต่ในบางครั้งแค่ประกันสุขภาพทั่วไปอย่างเดียวอาจไม่พอเพราะเมื่อเป็น “โรคร้ายแรง” อาจจะต้องเข้ารับการรักษาหลายครั้งหรือ

กินเวลานานไปจนต้องเสียค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่เกินความคุ้มครองของประกันสุขภาพได้ ดังนั้นแนะนำให้ทำประกันโรคร้ายแรงเผื่อเอาไว้ด้วยเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน แต่ว่าประกันประเภทนี้คืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง ใครที่กำลังสนใจประกันโรคร้ายแรงมาดูกันได้เลย้

ประกันโรคร้ายคืออะไร

ประกันโรคร้าย (ECIR) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของประกันสุขภาพที่ผู้เอาประกันต้องซื้อแยกเพิ่มเติมจากประกันสุขภาพทั่วไป ส่วนการคุ้มครองนั้นจะเน้นเรื่องโรคร้ายเป็นหลัก ทั้งนี้อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของประกัน

ประกันโรคร้ายคุ้มครองโรคอะไรบ้าง

ประกันโรคร้ายจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคที่ร้ายแรงมาก ซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตได้ ซึ่งโรคในลักษณะนี้จะมีการรักษาที่ซับซ้อน ต้องใช้เครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง อาจต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานหรือพักฟื้นที่บ้านนานมากเช่นกัน ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงตามไปด้วย ซึ่งแต่ละบริษัทประกันจะคุ้มครองโรคร้ายร้ายจำนวนไม่เท่ากัน แต่โดยมากมักจะครอบคลุมตั้งแต่ 20-44 โรค มักเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทย ยกตัวอย่างเช่น โรคมะเร็งต่างๆ โรคหลอดเลือดในสมองแตก โรคหัวใจขาดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคปอดอักเสบ เป็นต้น ซึ่งประกันแต่ละบริษัทก็จะคุ้มครองจำนวนโรคไม่เท่ากัน ดังนั้นต้องศึกษาเงื่อนไขของแต่ละที่ให้ดีๆ

ประเภทของประกันคุ้มครองโรคร้าย

โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งได้ 2 ประเภทหลักๆตามลักษณะความคุ้มครอง ดังนี้

1.แบบคุ้มครองตลอดชีวิต โดยมีลักษณะคล้ายประกันชีวิต+ประกันสุขภาพ เพราะเบี้ยสัญญาจะคงที่ โดยจ่ายเป็นเวลา 10-20 ปี แล้วให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 85, 90 หรือ 99 ปี เบี้ยจะมี 2 แบบคือเบี้ยคุ้มครองชีวิตและเบี้ยคุ้มครองโรคร้าย ซึ่งเบี้ยคุ้มครองชีวิตนั้นสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ขอบเขตการคุ้มครองนั้นเริ่มตั้งแต่การเป็นโรคระยะแรกจนถึงระยะลุกลาม

แต่การจ่ายเงินชดเชยจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคตามที่ตกลงกันไว้ในเงื่อนไขการทำประกัน เช่น ป่วยเป็นมะเร็งระยะแรก บริษัทจ่ายเงิน 20% ของวงเงินเอาประกันหรือจ่าย 40% หากตรวจพบว่าเป็นระยะที่สองเป็นต้น รวมถึงคุ้มครอง 100% ในกรณีที่เสียชีวิต ทั้งนี้หากอยู่ครบสัญญา จะได้เงินคืนเต็มจำนวนตามที่ตกลงกันเอาไว้

2.แบบสัญญาเพิ่มเติม จะมีลักษณะการต่อสัญญาแบบปีต่อปี โดยที่ต้องจ่ายเบี้ยตลอดอายุสัญญาและเบี้ยจะแพงขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงไม่ได้เงินคืนเมื่อครบอายุสัญญาด้วย ประกันโรคร้ายประเภทนี้เป็นประกันแบบซื้อแยกต่างหากโดยที่ต้องมีประกันหลักอยู่ก่อนแล้วจึงจะซื้อได้ การคุ้มครองจะน้อยกว่าเพราะครอบคลุมแค่การเจ็บป่วยในระยะลุกลามหรือเสียชีวิตจากโรคที่อยู่ในเงื่อนไขเท่านั้น ระยะเวลาในการคุ้มครองโดยมากจะอยู่ที่ 70-85 ปี ที่สำคัญคือไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

จะเห็นได้ว่าขอบเขตการคุ้มครองของประกันทั้งสองแบบนั้นต่างกัน ค่าเบี้ยก็และจำนวนโรคที่ครอบคลุมก็ไม่เท่ากันเช่นกัน ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจทำประกัน ให้ศึกษาข้อดี-ข้อเสีย ของประกันโรคร้ายทั้งสองแบบให้ดีก่อน จะได้เลือกได้ตรงความต้องการของตัวเองมากที่สุด

Related Posts