Home เกร็ดน่ารู้ ประกันการเดินทางคืออะไร คุ้มครองมากแค่ไหน จำเป็นต้องซื้อหรือเปล่า
Travel

ประกันการเดินทางคืออะไร คุ้มครองมากแค่ไหน จำเป็นต้องซื้อหรือเปล่า

by admin

ประกันการเดินทางคืออะไร

ประกันเดินทาง (Travel Insurance) เป็นประกันอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางหรือนักท่องเที่ยว ที่ต้องการความคุ้มครองในระยะเวลาไม่นาน แค่ตามวันเวลาที่ต้องเดินทางเท่านั้น ซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปทำงานก็ตาม

Travel

ประกันการเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันการเดินทางมีหลายประเภท แต่จะมีรูปแบบความคุ้มครองที่เหมือนๆกัน ดังนี้

  • คุ้มครองหากเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือหยุดชะงักจนทำให้เกิดความล่าช้าในขณะกำลังเดินทางโดยเครื่องบิน
  • คุ้มครองหากกระเป๋าเดินทางล่าช้าหรือสูญหาย และยังคุ้มครองครอบคลุมถึงกรณีที่ทรัพย์สินหรือเอกสารสำคัญสูญหายด้วย
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหากบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต้องรักษาฉุกเฉิน และยังคุ้มครองเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศเพื่อรับการรักษาด้วย
  • คุ้มครองหากสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต
  • คุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายศพหรือกระดูกของผู้เสียชีวิตกลับประเทศ
  • คุ้มครองความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อบุคคลภายนอก

จะเห็นได้ว่าประกันการเดินทางนั้นคุ้มครองครอบคลุมหลายกรณีมาก แต่ว่าขอบเขตการคุ้มของประกันแต่ละบริษัทอาจนั้นแตกต่างกันไปกันเงื่อนไขในกรมธรรม์ ซึ่งหากตัดสินใจจะทำก็ต้องศึกษาผลประโยชน์ที่จะได้รับกันให้ละเอียด ที่สำคัญประกันประเภทนี้จะคุ้มครองตามระยะที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น เดินทางวันที่ 1-5 ประกันก็จะคุ้มครองแค่นั้น เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศ ได้กระเป๋าเดินทางเมื่อไร ความคุ้มครองจะหมดลงทันที นอกเสียจากว่าประกันการเดินทางที่ทำจะเป็นประกันที่คุ้มครองแบบรายปี

Travel

ประเภทของประกันเดินทาง

1.ประกันการเดินทางแบบซื้อเอง เป็นประกันที่สามารถซื้อได้จากหลายที่ ตั้งแต่ร้านค้าออนไลน์ทั่วไปจนถึงร้านสะดวกเลย ซึ่งจะคุ้มครองครอบคลุมหลายเรื่องทั้งค่ารักษาพยาบาล ปัญหาต่างๆที่เกิดจากสายการบิน เป็นต้น โดยจะมีราคาเริ่มต้นค่อนข้างถูก

2.ประกันการเดินทางกับสายการบิน เป็นกันที่อาจมารวมราคามาแล้วในค่าโดยสาร หรือจะเลือกซื้อแบบแพคเกจสุดคุ้มหรือจะซื้อแบบแยกไปเลยหากต้องการความคุ้มครองสูงสุด ซึ่งความคุ้มครองก็จะต่างกันไปตามแพคเกจ แต่จะเน้นคุ้มครองในเรื่องปัญหาที่เกิดจากการเดินทางมากว่า โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มขึ้นตามต้องการ

ประกันเดินทางจำเป็นต้องซื้อหรือไม่

ประกันการเดินทางจำเป็นต้องซื้อหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับปลายทางของการเดินทางเป็นที่ใด เดินทางเองหรือเดินทางการบริษัททัวร์ ดังนี้

  • จำเป็นต้องซื้อ ถ้าต้องเดินทางไปในประเทศที่ต้องใช้วีซ่าเชงเก้น เพราะประเทศในกลุ่มนี้จะมีข้อกำหนดเอาไว้เลยว่าต้องมีประกันเดินทางที่มีวงเงินประกันอย่างน้อย 30,000-1,500,000 ยูโร ซึ่งประเทศนั้นๆอาจมีข้อกำหนดไว้ด้วยในเรื่องรายชื่อบริษัทประกันที่สามารถทำแล้วมาใช้ยื่นวีซ่าได้ ดังนั้นใครที่วางแผนเดินทางไปประเทศในกลุ่มนี้ รีบไปทำประกันการเดินทางกันไว้ได้เลย
  • ไม่จำเป็นต้องซื้อ หากเดินทางกับบริษัททัวร์ที่ถูกกฎหมาย เพราะจะมีประกันการเดินทางรวมมาด้วยอยู่ในแพคเกจทัวร์อยู่แล้ว ซึ่งประกันของทัวร์แต่ละที่ก็จะคุ้มครองแตกต่างกันไป ดังนั้นก็ต้องศึกษาเงื่อนไขของแต่ละทัวร์ให้ดีก่อนว่าครอบคลุมมากพอหรือไม่ ถ้าไม่ตรงตามต้องการค่อยซื้อประกันเพิ่มเติมก็ได้ หรือถ้าเดินในประเทศแต่มีประกันอุบัติเหตุ (PA) อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องซื้อประกันการเดินทางเพิ่ม เพราะว่ามันคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุจากเดินทางโดยเครื่องบินพาณิชย์อยู่แล้ว แต่มันจะไม่คุ้มครองหากเที่ยวบินล่าช้า กระเป๋าหรือเอกสารสูญหาย โดยจะได้เงินชดเชยจากสายการบินตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

 

Related Posts