Home เกร็ดน่ารู้ จัดอันดับ 10 ประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก

จัดอันดับ 10 ประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก

by admin

การจัดอันดับที่เรานำมาเสนอให้ทุกคนได้รู้ในวันนี้ไม่ได้เกิดจากการจับฉลากเลือกขึ้นแม่เองแน่นอนค่ะ

เพราะมาจาก นิตยสารด้านธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่าง CEOWORLD ที่ออกมาจัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ของปี 2562 ซึ่งคะแนนรวมทั้งหมดจะเต็ม 100 โดย 10 อันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุด ผ่านการเลือกมาทั้งหมด 89 ประเทศทั่วโลก โดยมีปัจจัยหลักในการพิจารณาเลือกคือ

 

 1. ค่าใช้จ่ายในระบบของรัฐ
 2. การเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ
 3. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ
 4. ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ
 5. ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดการระบบต่างๆภายในประเทศ

อันดับ 1 ไต้หวัน ได้คะแนนทั้งหมด 78.72

ใต้หวัน

 • ค่าใช้จ่ายในระบบของรัฐ 83.59 คะแนน
 • การเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ 82.3 คะแนน
 • โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ 16 คะแนน
 • ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ 14.23 คะแนน
 • ด้านความพร้อมของรัฐบาล 87.89 คะแนน

อันดับ 2 เกาหลีใต้ ได้คะแนนทั้งหมด 77.7

เกาหลีใต้

 • ค่าใช้จ่ายในระบบของรัฐ 78.39 คะแนน
 • การเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ 99 คะแนน
 • โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ 05 คะแนน
 • ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ 13.06 คะแนน
 • ด้านความพร้อมของรัฐบาล 65.09 คะแนน

อันดับ 3 ญี่ปุ่น ได้คะแนนทั้งหมด 74.11

ญี่ปุ่น

 • ค่าใช้จ่ายในระบบของรัฐ 82.59 คะแนน
 • การเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ 92.06 คะแนน
 • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 90.75 คะแนน
 • ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ 30.01 คะแนน
 • ด้านความพร้อมของรัฐบาล 96.3 คะแนน

อันดับ 4 ออสเตรีย ได้คะแนนทั้งหมด 71.32

ออสเตรีย

 • ค่าใช้จ่ายในระบบของรัฐ 78.99 คะแนน
 • การเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ 88.23 คะแนน
 • โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ 18 คะแนน
 • ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ 20.25 คะแนน
 • ด้านความพร้อมของรัฐบาล 91.8 คะแนน

อันดับ 5 เดนมาร์ก ได้คะแนนทั้งหมด 70.73

เดนมาร์ก

 • โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ 77 คะแนน
 • ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ 21.6 คะแนน
 • ค่าใช้จ่ายในระบบของรัฐ 74.88 คะแนน
 • การเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ 74.18 คะแนน
 • ด้านความพร้อมของรัฐบาล 93.2 คะแนน

อันดับ 6 ไทย ได้คะแนนทั้งหมด 67.99

ไทย

 • โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ 58 คะแนน
 • ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ 17.37 คะแนน
 • ค่าใช้จ่ายในระบบของรัฐ 96.22 คะแนน
 • การเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ 67.51 คะแนน
 • ด้านความพร้อมของรัฐบาล 89.91 คะแนน

อันดับ 7 สเปน ได้คะแนนทั้งหมด 65.38

สเปน

 • โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ 86 คะแนน
 • ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ 13.24 คะแนน
 • ค่าใช้จ่ายในระบบของรัฐ 71.82 คะแนน
 • การเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ 55.1 คะแนน
 • ด้านความพร้อมของรัฐบาล 81.38 คะแนน

อันดับ 8 ฝรั่งเศส ได้คะแนนทั้งหมด 64.66

ฝรั่งเศส

 • โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ 28 คะแนน
 • ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ 34.25 คะแนน
 • ค่าใช้จ่ายในระบบของรัฐ 75.81 คะแนน
 • การเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ 83.82 คะแนน
 • ด้านความพร้อมของรัฐบาล 96.8 คะแนน

อันดับ 9 เบลเยี่ยม ได้คะแนนทั้งหมด 64.63

เบลเยี่ยม

 • โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ 48 คะแนน
 • ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ 24.51 คะแนน
 • ค่าใช้จ่ายในระบบของรัฐ 68.68 คะแนน
 • การเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ 64.78 คะแนน
 • ด้านความพร้อมของรัฐบาล 94.9 คะแนน

อันดับ 10 ออสเตรเลีย ได้คะแนนทั้งหมด 61.73

ออสเตรเลีย

 • โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ 63 คะแนน
 • ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ 14.66 คะแนน
 • ค่าใช้จ่ายในระบบของรัฐ 75.61 คะแนน
 • การเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ 90.25 คะแนน
 • ด้านความพร้อมของรัฐบาล 88.41 คะแนน

 

 

 

Related Posts