Home ประกันสุขภาพ เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บก็อุ่นใจ ด้วยประกันเหมาจ่ายจากวิริยะประกันภัย

เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บก็อุ่นใจ ด้วยประกันเหมาจ่ายจากวิริยะประกันภัย

by admin

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ คลาสสิค เหมาจ่ายต่อปี “ผลประโยชน์เข้าใจง่าย ไม่ต้องสำรองจ่าย” เอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับลูกค้าโรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ กับผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อปี สูงสุด 800,000 บาท ประกันเหมาจ่ายต่อปี ประกันสุขภาพที่ทำให้คุณอุ่นใจได้ เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ วิริยะประกันภัยพร้อมดูแลคุณด้วยเครือข่ายสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายค่ารักษาต่อปี

เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บก็อุ่นใจ ด้วยประกันเหมาจ่ายจากวิริยะประกันภัย 2

ประกันเหมาจ่าย “อุ่นใจรักษ์ คลาสสิค”

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ผลประโยชน์  (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี

400,000 600,000 800,000

   ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน

   – ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

3,500 5,000 6,500

   – ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

7,000

10,000

13,000

ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป

   – ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป

จ่ายตามจริง*

   – ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน

5,000

   – ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรก

จ่ายตามจริง*

   – ค่าบริการรถพยาบาล

4,000 6,000 8,000

ค่าธรรมเนียมแพทย์

   – ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์ หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์

จ่ายตามจริง*

   – ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญี

จ่ายตามจริง*

   – ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

จ่ายตามจริง*

ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ. 2)

   – การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป อ.บ. 2 (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์)

100,000

สามารถเลือกวงเงินความรับผิดส่วนแรกต่อปี เพื่อลดค่าเบี้ยได้ 2 แบบ

ความรับผิดส่วนแรกต่อปี

20,000/50,000

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก

การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
(สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี)

1,000/1,500/2,500

จ่ายตามจริง* จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 65 ปี
  • ผู้เอาประกันภัยอายุ ไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี
  • ผู้เอาประกันภัยอายุ 61 – 65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
  • ผู้เอาประกันที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 15 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

  • การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย

หมายเหตุ

– แผนความคุ้มครองนี้สำหรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ประเทศไทย

– เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะปรับเปลี่ยนตามอายุที่เปลี่ยนแปลง และประวัติการเคลม

– เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย

– ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร 02-197-1557

Related Posts