Home ประกันสุขภาพ ลูกค้าทรูมูฟเอช รับฟรี! ประกันไวรัสโคโรนา ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม

ลูกค้าทรูมูฟเอช รับฟรี! ประกันไวรัสโคโรนา ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม

by admin

ลูกค้าทรูมูฟเอช แบบเติมเงิน ลูกค้าทรูมูฟเอช แบบรายเดือน ทรูวิชันส์ ทรูออนไลน์ รับฟรี ความคุ้มครองไวรัสโคโรน่า (Covid-19) สูงสุด 100,000 บาท นาน 30 วัน เริ่ม 13-31 มีนาคม 2563

ลูกค้าทรูมูฟเอช รับฟรี! ประกันไวรัสโคโรนา ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2

เงื่อนไข

 • จำนวน 200,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ
 • จำกัดสิทธิ์ 1 คน/1 สิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอช แบบเติมเงินและแบบรายเดือน ทรูวิชันส์ ทรูออนไลน์ ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา (ยกเว้นทรูมูฟเอชแบบเติมเงินที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 90 วัน)
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี ณ วันที่ลงทะเบียนรับฟรีประกันภัย
 • ฟรีประกันภัยนี้สำหรับผู้รับสิทธิ์ที่มีสัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องไม่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศจีนในระหว่าง 14 วันที่ผ่านมาก่อนวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน โดยความคุ้มครองจะเริ่มนับตั้งแต่ วัดถัดไปของวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน เวลา 24.00 และความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการจัดส่งกรมธรรม์ภายใน 10 วันหลังจากวันที่ลงทะเบียน
 • เลขที่กรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยจะถูกนำส่งผ่านทาง SMS เพื่อยืนยันความคุ้มครองไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนรับสิทธิ์
 • กรมธรรม์ประกันภัยจะถูกนำส่งไปยัง E-mail ที่ท่านใช้ลงทะเบียนรับสิทธิ์
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด (เป็นความคุ้มครองค่ารักษาพยายาบาล วงเกินไม่เกิน 100,000 บาท) โดยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าได้รับเชื้อ COVID-19 หลังจากที่ได้รับการอนุมัติ
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ซึ่งรับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ฟรีความคุ้มครองประกันภัยไวรัสโคโรน่านี้ สนับสนุนโดย บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
 • หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนและได้รับการอนุมัติ จะมีรายละเอียดแจ้งกลับไปหาลูกค้าเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเคลม

วิธีรับสิทธิ์ : ลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน TrueYou
ช่องทางออนไลน์ : คลิกที่นี่

Related Posts