Home ประกันสุขภาพ แนะวิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพให้ลูกรัก
เด็ก

แนะวิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพให้ลูกรัก

by admin

ประกันสุขภาพเด็กเป็นประกันที่มีขึ้นมาเพื่อให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุของลูกน้อย เนื่องจากเด็กเป็นวัยที่มีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยจากโรคได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุ 0 – 5 ปี ยังมีภูมิคุ้มกันต่อโรคไม่มากพอ หากคุณพ่อคุณแม่ทำประกันสุขภาพให้ลูกน้อย เมื่อเจ็บป่วยก็สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลในเครือที่สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที

ประกันสุขภาพมีหลากหลายแบบ และหลายบริษัทให้เลือกเยอะแยะมากมาย พ่อแม่หลายคนก็อาจเลือกซื้อไม่ถูกว่าแบบไหนคุ้มครองอะไรบ้าง วันนี้เราก็เลยจะมาแนะวิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพเด็กสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งเริ่มซื้อประกันสุขภาพให้ลูกรักกันค่ะ

1.ศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ให้รอบคอบและเข้าใจว่ากรมธรรม์นั้นให้ความคุ้มครองในเรื่องใดบ้าง และตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่า โดยอาจจะดูรายละเอียดประกอบด้วย เช่น จ่ายเบี้ยชดเชยสูงพอหากเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุหรือไม่, มีค่ารักษาพยาบาลของการเป็นผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุหรือไม่, หากต้องรักษาตัวต่อเนื่องจนเป็นผู้ป่วยใน ทางบริษัทให้ความคุ้มครองชดเชยได้สูงสุดกี่บาท, ความคุ้มครองคุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายไปทุกปีหรือไม่ เป็นต้น

2.ดูค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายต่อปี ว่าเรามีกำลังจ่ายพอหรือไม่

3.พิจารณายอดเงินค่ารักษาการเจ็บป่วยว่าแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายประมาณกี่บาท เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับปรึกษาตัวแทนว่าควรซื้อเบี้ยประกันเท่าไหร่ เพื่อไม่ต้องซื้อประกันสุขภาพที่มีราคาสูงเกินความจำเป็น

4.พิจารณาจากห้องพัก หากเลือกห้องที่มีราคาสูง เบี้ยประกันก็จะสูงตามไปด้วย ฉะนั้นการเลือกซื้อประกันสุขภาพเด็กควรดูความเหมาะสมกับกำลังทรัพย์ที่ตัวเองมีด้วย เพื่อจะได้ไม่ต้องมาจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมในภายหลัง

5.หากซื้อประกันสุขภาพเด็กแบบที่มีออมเงินสะสมทรัพย์ด้วยก็จะถือว่าคุ้มค่ากว่าการซื้อประกันสุขภาพเด็กแบบธรรมดา เพราะเมื่อครบอายุสัญญาก็จะได้รับเงินคืน เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ลูกพร้อมกับประกันความเสี่ยงเมื่อยามลูกเจ็บป่วย ถือว่าคุ้มค่ามากทีเดียว

6.ทำสัญญาเพิ่มจากกรมธรรม์ เพื่อเอาค่าชดเชยรายวันของพ่อแม่ในกรณีที่ต้องเสียรายได้จากการไปดูแลลูก ทั้งนี้ลูกต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยไม่ต้องนอนค้างคืนก็สามารถทำเรื่องขอเบิกได้

7.เลือกซื้อประกันสุขภาพเด็กจากบริษัทที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ หากต้องซื้อจากตัวแทนประกัน ก็ให้ซื้อจากตัวแทนที่มีความจริงใจ, ซื่อสัตย์, มีความรับผิดชอบและติดต่อง่ายเวลาที่ต้องการใช้บริการด้วย

Related Posts