Home ประกันสุขภาพ รู้หรือไม่ ว่าเบี้ยประกันสุขภาพนั้นสามารถลดหย่อนภาษีได้
ภาษี

รู้หรือไม่ ว่าเบี้ยประกันสุขภาพนั้นสามารถลดหย่อนภาษีได้

by admin

ประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้

หลายๆท่านั้นก็คงจะรู้อยู่แล้วช่ไหมละคะว่า เบี้ยประกันสุขภาพนั้นสามารถลดหย่อนภาษีได้ แต่ใครที่ยังก็ที่ไม่รู้ก้ไม่เป็นไรค่ะ วันนี้เรามีบทความดีๆ สำหรับการอธิบายว่าทำไมประกันสุขภาพนั้นสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้ จะมีเรื่องอะไรกันบ้างมาดูกันดีกกว่าค่ะ

ภาษี

ความจริงแล้วตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 315 ได้มีการกำหนดให้ประชาชน สามารถที่จะนำเบี้ยประกันสุขภาพ มาใช้เป็นสิทธิลดหย่อนภาษีได้ ดังนี้

1.สามารถที่จะนำเบี้ยประกันเกี่ยวการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องของการรักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การสูญเสียอวัยวะ และการชดเชยการทุพพลภาพเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอีกด้วย

  1. การประกันภัยอุบัติเหตุที่เป็นแบบเฉพาะที่จะให้ความคุ้มครองในเรื่องของการรักษาพยาบาล การแตกหักของกระดูกการสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ

3.การประกันภัยประเภท Critical Illnesses (โรคร้ายแรง)

4.การประกันภัยแบบ Long Term Care (การดูแลระยะยาว)

4.1 เบี้ยที่จะนำมาลดหย่อนภาษีจะต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพที่ตัวเราเองนั้นทำกับบริษัทที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักรของเราเองเท่านั้น

4.2 สำหรับผู้มีเงินได้ คุณสามารถที่จะนำเบี้ยประกันสุขภาพของตนเอง ตามที่เรานั้นจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172) แล้วก็ต้องไม่เกิน 100,000 บาทเช่นกัน

ภาษีสำหรับในปี 2561 เป็นต้นไป

ผู้มีเงินได้ที่ต้องการจะนำเบี้ยประกันสุขภาพของตัวเองไปลดหย่อนในเรื่องของภาษี คุณต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทประกันสุขภาพของตัวเองทราบ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้บริษัทสามารถนำส่งข้อมูลเรื่องเบี้ยประกันสุขภาพของคุณให้แก่กรมสรรพากรได้เร็วและง่ายมากขึ้น โดยผู้มีเงินได้ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐาน ประกอบเพื่อขอลดหย่อนภาษี

 

 

Related Posts