Home ประกันอุบัติเหตุ “ครอบครัวอุ่นใจ” ไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลัง ด้วยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจากซิกน่า
ไม่ต้องเป็นห่วงหน้าหลัง ด้วยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล "ครอบครัวอุ่นใจ" จากซิกน่า

“ครอบครัวอุ่นใจ” ไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลัง ด้วยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจากซิกน่า

by admin

ไม่ต้องเป็นห่วงหน้าหรือเป็นห่วงคนข้างหลัง ด้วยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ครอบครัวอุ่นใจ” ประกันภัยอุบัติเหตุจากซิกน่า ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ด้วยซิกน่าแคร์การ์ด (Cigna Care Card) ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 30,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง พร้อมรับเงินชดเชยรายได้หากนอนโรงพยาบาล สูงสุด 3,000 บาท/วัน* พร้อมเงินชดเชยสำหรับครอบครัวนานถึง 12 เดือน คุ้มครองสูงสุด 2,400,000 บาท*

รายละเอียดความคุ้มครอง

  • ความคุ้มครองเพิ่มทุกปี สูงสุด 2,400,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ*
  • คุ้มครองสูงสุด 360,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากรถจักรยานยนต์ หรือเสียชีวิตจากฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย*
  • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 30,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย*
  • รับเงินชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 3,000 บาท/วัน*
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ยามเดินทาง ทั่วโลก
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ไม่ต้องเป็นห่วงหน้าหลัง ด้วยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล "ครอบครัวอุ่นใจ" จากซิกน่า

*ความคุ้มครองสำหรับแผน 5
**คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนสำหรับแผน 1

*จำนวนเงินความคุ้มครองสำหรับแผน 4
**คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนสำหรับแผน 1

เงื่อนไข

  1. อายุรับประกัน 20-60 ปี และต่ออายุได้ถึง 65 ปี
  2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  3. รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย

สนใจติดต่อซื้อประกัน โทร. 1758 หรือ 0-2099-3999
อ่านรายละเอียดจากเว็บไซต์ที่นี่

Related Posts